สมัครสมาชิก กดที่นี่ 
 
User: Password:
    รับสมัครงาน

รับสมัครงานทุกวัน ในเวลา 09.00-17.00 น. Tel.086-3488493 และฝ่ายผลิต 084-6807728

ครัวเสบียง ภัตตาคารเคลื่อนที่บนรถเสบียงรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ถือบัตรประจำตัวพนักงานรถเสบียงของบริษัทฯ(สีเหลือง) การรถไฟแห่งประเทศไทย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง (ทั้งชาย-หญิง// รับสมัครทุกวัน-ตลอดปี))

หัวหน้ารถเสบียง...ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างานเกี่ยวกับการบริการอาหาร(รถไฟ)อย่างน้อย ปี

กุ๊ก(กระทะ)...หัวหน้างานในครัว อาหารไทยตาม set menu ของบริษัทฯ

ผู้ช่วย1(เขียง และช่วยกระทะ)...

ผู้ช่วย2(หุงข้าว ล้างจาน ขานบิล จัดตกแต่งอาหาร)

กุ๊กทดสอบอาหาร (ปฏิบัติจริง)

 

บ๋อย พนักงานขายอาหารและบริการยกอาหารที่ตู้โดยสาร

บ๋อยทดสอบการเสริืฟและการบริการที่เกี่ยวข้อง

พนักงานใหม่อบรม สัปดาห์พร้อมทำงานบนขบวนรถไฟ(พื้นที่จริง)

มีประสบการณ์ตรง สามารถขึ้นรถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์

 

-ผู้จัดการห้องผลิต (บริษัทฯ สนใจจะขยายการทำงานในระบบมาตรฐานอาหารมากมาย)

มีความรู้ด้านอาหารปลอดภัย Food Safety หรือ HACCP & GMP หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

สามารถทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารได้

มีประสบการณ์ตรงในสายงานการผลิตอย่างน้อย ปี และในตำแหน่งมากกว่า ปี

 

-พนักงานฝ่ายผลิตภาคพิ้นดิน จำนวนมาก

  *ผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน

  *pre-cut ตัดแต่ง

  *เครื่องดื่มน้ำผลไม้

 สมัครงานพร้อมหลักฐาน ได้ทุกวันที่บริษัท

รูปถ่าย นิ้ว ใบ

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประชาชน (แสดงบัตรตัวจริงในวันสมัคร)

สำเนาการศึกษา

ประวัติการทำงาน resume (ถ้ามี)

ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

 

นัดสัมภาษณ์วันเดียวกัน เมื่อท่านผ่านการพิจารณาแล้วปฏิบัติงานทันที

ที่พื้นที่ที่เหมาะสมทั้ง......ภาคพื้นดิน.....และบนรถเสบียง

บริษัท เอ็น.พี.ริตี้ จำกัด ในนาม "ครัวเสบียง" สัมปทานการรถไฟแห่งประเทศไทย

399-400 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

Tel. 02-2142711, Fax. 02-2159814

ท่านที่สนใจสามารถสมัครงานได้โดยตรง หรือส่งจดหมาย หรือทาง facebook

หรือสอบถามทางโทรศัพท์

2013-01-17 09:33:48
   Menu
อาหารแนะนำ
อาหารคาว
ของหวาน
เครื่องดื่ม
อาหารโฟเซ่นฟู้ด
ผลไม้

   Least New & Events
สัมนาบนตู้ขบวน
Over 30+ Premium
วาระเทศกาล
ปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง
จัดเลี้ยงทั่วไป
แต่งงาน รับปริญญา เลี้ยงรุ่น
แสดงสินค้า
HACCP CleanFood- GoodTeast
นวัตกรรมอาหาร
Innovation of Food & Tools
CSR ตอบแทนสังคม
โดย มูลนิธิ NP Rity Food
โปสเตอร์
poster

   Stats
 

Thailand Travel Gallery

      

      

Good Service & Partner

โดยคุณภาพและการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ

ด้วยพันธมิตรที่ดีต่อกันอันมีความต่อเนื่องและยาวนานเป็น

สายสัมพันธ์อันแนบเเน่นในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร.

• บริษัทร่วมค้า
• การรถไฟแห่งประเทศไทย
• กองอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

Contact Us

บริษัท เอ็น พี ริตี้ จำกัด

Address:
399-400 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Telephone:
โทร. 02-2142711 ,02-2155587
FAX:
02-2159817
Others:
เขมขวัญ (ขวัญ) 084-6807728
กิตติพัฒน์ (วิทย์) 086-3488493
ศูนย์รับร้องเรียน การขายและการบริการ 086-3488493
E-mail:
support@nprity.com


© Copyright NP Rity WebSite Design by Pramote Innork Web Master 

Fan us on Facebook